Mitä kuuluu aoe.fi?

Kirjoitin tänne JaaJotain-blogiin kaksi vuotta sitten kehitteillä olevasta palvelusta avoimille oppimateriaaleille. Vuosi sitten OEWeekin jälkeen tuo samainen palvelu julkaistiin nimellä Avointen oppimateriaalien kirjasto (aoe.fi). Kirjastoon oli tuolloin saanut muutaman kuukauden ajan tallentaa avoimia oppimateriaaleja ja julkaisuajankohtana materiaaleja oli joitain satoja. Nyt JaaJotain-tempauksen kunniaksi kerron missä mennään Avointen oppimateriaalien kirjaston osalta ja mitä palvelu tarjoaa sinulle.

Avointen oppimateriaalien kirjasto – mitä ja kenelle?

Monelle Avointen oppimateriaalien kirjasto on vielä uusi tuttavuus. Yhdellä lauseella esiteltynä kirjasto on palvelu avointen oppimateriaalien jakamiseen ja niiden löytämiseen kaikilla koulutusasteilla. Teimme kirjaston esittelyä varten myös animaation, jossa aiheesta kerrotaan:

Kirjasto tuo yhteen valtakunnallisesti avoimia oppimateriaaleja. Haluamme edistää avointen oppimateriaalien käyttöä helpottamalla niiden löytämistä ja mahdollistamalla tekijöille selkeän ja toimivan jakelukanavan, jota kautta oppimateriaalit voi ottaa käyttöön eri oppimisympäristöissä. Tuomalla kaikkien asteiden oppimateriaalit yhteen näemme että myös parempi synergia mahdollistuu – oman oppimateriaalin pohjaksi löytyy olemassa olevaa materiaalia vaikkapa toiselta koulutusasteelta, oppilaitosyhteistyössä syntyneillä materiaaleilla on kaikille yhteinen osoite ja oppija löytää materiaalia niin aiemman kertaukseen kuin uuden aistimiseen.

Miten voin hyödyntää kirjastoa?

Avointen oppimateriaalien kirjasto on kaikille vapaasti käytettävissä. Aloitatkin kirjaston käyttämisen yksinkertaisesti menemällä osoitteeseen aoe.fi ja etsimällä sinua kiinnostavaa oppimateriaalia. Kaikki oppimateriaalit ovat käytettävissä ja ladattavissa ilman kirjautumista, mutta kirjautumalla MPASSid, Suomi.fi tai Haka-tunnuksilla pääset lisäksi:

  • Tallentamaan tai linkittämään omia oppimateriaalejasi
  • Luomaan yksityisiä ja julkisia kokoelmia (eli eri tekijöiden oppimateriaalia kokoavia näkymiä)
  • Arvioimaan ja lisäämään tietoa millaisiin oppimistilanteisiin toisten oppimateriaalit soveltuvat

Avointen oppimateriaalien kirjasto on käyttäjille ilmaista eikä tunnuksen luominen vaadi sinulta tai organisaatioltasi erillisiä toimia. Julkaisemalla avoimet oppimateriaalit Avointen oppimateriaalien kirjastossa mahdollistat oppimateriaaleillesi laajemman näkyvyyden – avointen rajapintojen kautta materiaalit kulkeutuvat esimerkiksi valtakunnalliseen Finna.fi-palveluun ja upotuslinkkien kautta voit myös itse upottaa materiaalisi eri oppimisympäristöihin, missä niitä tarvitset.

Löydät kirjastosta oppimateriaaleja, jotka on suunnattu niin oppijoille, opettajille kuin erilaisille oppimisen tukihenkilöille. Opettajien materiaalia löytyy niin oman opetuksen suunnitteluun ja toteuttamiseen kuin omaan oppimiseen. Kokoelmien avulla voit myös luoda itsellesi lukulistoja myöhempää varten.

Miten kirjasto on kehittynyt vuoden aikana?

Julkaisun jälkeen Avointen oppimateriaalien kirjastoa on kehitetty jatkuvan, ketterän kehityksen periaattein. Kirjastoon lisättiin esimerkiksi kokoelma-työkalu, laajennettiin hakurajauksia ja tuotiin oppimateriaalien versiohistoria näkyville. Kaikista näistä ja tulevista kehityskohteista voi lukea kirjaston blogista ja some-kanavista (Twitteristä ja juuri avatulta Facebook-sivuilta).

Yksi merkittävimmistä parannuksista julkaisun jälkeen oli marraskuinen avointen oppimateriaalien saapuminen Finna.fihin. Finna kokoaa museoiden, arkistojen ja kirjastojen aineistoja yhteen näkymään. Käyttäessäsi Finnaa löydät opetukseesi avoimia oppimateriaaleja, avoimia kulttuuriperintöaineistoja, avointa tiedettä sekä esimerkiksi vinkkejä millaisia oppimateriaaleja lähikirjastosta löytyy.

Avointen oppimateriaalien kirjastossa tärkeintä on kuitenkin itse sisältö – eli millaisia oppimateriaaleja kirjastossa löytyykään. Yksittäisten oppimateriaalien nostaminen joukosta on hankalaa, sillä kirjasto on täynnä helmiä. Yleisesti voin kertoa että oppimateriaaleja on tällä hetkellä 1156 kappaletta (tarkistettu 22.2.) ja niihin on sidottu yli 3000 tiedostoa. Eroja asteiden ja eri alojen välillä on paljon – esimerkiksi perusopetukseen on 167 oppimateriaalia kun ammatilliseen koulutukseen on 712. Oppimateriaaleja löytyy kaikkiin eri tyyppeihin aina tehtäväkokonaisuuksista, videoihin, oppikirjoihin, luentotallenteisiin ja -kalvoihin sekä kokonaisiin kursseihin. Tämä on kuitenkin vielä vasta osa siitä hienosta avointen oppimateriaalien tarjonnasta, mitä maastamme löytyy. Tänä vuonna panostammekin erityisesti palvelun tunnetuksi tekemiseen.

JaaJotain-tempauksen hengessä haastan myös sinut jakamaan omia avoimia oppimateriaalejasi Avointen oppimateriaalien kirjastoon! Jos takataskusta ei löydy valmista materiaalia, matalan kynnyksen osallistuminen jakamiseen on myös aineistojen kuratointi kokoelma-työkalun avulla. OEWeekin kunniaksi minä täydensin kokoelmaani Avoimesta julkaisemisesta opetuksessa ja oppimisessa – mistä aiheesta sinä kuratoisit sisältöä?

Vieraskirjoitus Anna Lindfors

Advertisement

Missä jakaa ja miten löytää avoimia oppimateriaaleja?

Avoimet oppimateriaalit voivat helpottaa opettajan työtä ja tarjota inspiraatiota oman opetuksen kehittämisessä. Hienoihin avoimiin oppimateriaaleihin törmää usein erityisesti näin JaaJotain-päivien tienoilla. Kerran törmättyään oppimateriaalia ei välttämättä enää löydä jos ei muistanut laittaa linkkiä hyvään talteen ja vaikka muistikin, materiaali ei välttämättä säily paikassaan pitkään.

Suomessa tuotetaan runsaahkosti avoimia oppimateriaaleja, mutta ongelmana on niiden säilyvyys ja löydettävyys. Hienot materiaalit löytävät alkuyleisönsä mutta käyttö ei saavuta kaikkea potentiaaliaan. Oppimateriaalien löydettävyyttä voi edistää monin keinoin, josta yksi on metatiedot. Metatiedottamisella materiaaleista tehdään koneluettavia, jolloin eri hakukoneet pystyvät niitä indeksoituna paremmin käsittelemään. Metatiedot hyödyttävät myös ihmisiä: niiden avulla tarkasteltavasta kohteesta saa nopealla vilauksella käsityksen. Näin pystymme paremmin arvioimaan onko materiaali ajankohtainen ja soveltuuko se tarkoitukseeni. Oppimateriaalien metatiedot pyrkivätkin näyttämään opetukseen, kasvatukseen ja oppimiseen olennaiset tiedot strukturoidussa muodossa esimerkiksi kertomalla miten materiaali linkittyy opetussuunnitelmaan tai mikä on materiaalin kohderyhmä.

Avointen oppimateriaalien löydettävyyttä edistetään tällä hetkellä osana opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen avointen oppimateriaalien edistäminen -kehitystyötä. CSC – Tieteen tietotekniikan keskuksen luotsaamana kehitetään avointen oppimateriaalien palvelua, joka kokoaa eri paikoissa sijaitsevien avointen oppimateriaalien metatiedot yhteen ja toimii säilytyspaikkana julkisin varoin tuotetuille avoimille oppimateriaaleille. Osana tätä kehitetään myös kansainväliseen LRMI-metatietomalliin pohjautuvaa kuvailua. Palvelusta oppimateriaaleja voi hakea palvelun oman käyttöliittymän kautta, jonka lisäksi avoimet rajapinnat mahdollistavat tietomassa käytön muissa käyttöliittymissä ja esimerkiksi oppimisalustoissa käsin. Palvelun mock-upiin voi tutustua täältä: https://marvelapp.com/f8cga1j

Oppimateriaalipalvelun ensimmäinen tuotantoversio tulee käyttöön vuoden 2019 lopussa. Syksyllä 2019 käynnistyy pilotit ja kuvailutapahtumat avointen oppimateriaalien tietojen lisäämiseksi palvelun tietovarantoon. Ensi vuoden JaaJotain-päivillä voinemmekin jo jakaa avoimia oppimateriaalejamme avointen oppimateriaalien palveluun ja jakaa palvelun materiaaleja eteenpäin somessa. Ennen sitä, voit tutustua tulevaan palveluun ja maistella oppimateriaaleja opettajille tarkoitettujen digipedagogiikan, ohjelmoinnin, robotiikan, tekoälyn ja tekijänoikeuksien materiaalien kautta osoitteesta aoe.fi (tulevan palvelun nimi on vielä pohdinnassa).

Palvelun kehittämiseen liittyy paljon kysymyksiä, joista haluaisimme asiantuntijoiden, tulevien käyttäjien näkemyksen. Tule mukaan vaikuttamaan palvelun muotoutumiseen ja kuulemaan lisää tulevasta palvelusta mm. seuraavissa tapaamisissa:

  • 20.3. kello 14–17 ITK-päivillä Avoimet oppimateriaalit jatkuvan oppimisen tukena -työpaja ja ITK-näyttely 20.–22.3. Työpaja on ilmainen eikä vaadi osallistumista ITK-konferenssiin
  • 11.4. kello 14–16 Kohtio-konferenssissa järjestettävä työpaja

Meidät saa kiinni twitteristä @aoe_suomi, sähköpostilla oppimateriaalivaranto (at) csc.fi, sivuiltamme aoe.fi ja wikistämme. Pysytään yhteyksissä ja pistetään yhteistyö vireille!

Vieraskirjoitus Anna Lindfors

Photo of light bulbs in rows with tree on white background; concept of ecology, power saving, standing out, uniqueness and innovation